Wetgeving

 

Het inspecteren en onderhouden van ondergrondse afvalcontainers is niet vrijblijvend. Een en ander is geregeld in de Europese machinerichtlijn, het besluit machines, het Warenwetbesluit Machines (2006/42/EG, van 17 mei 2006 welke geldt vanaf 26 oktober 2006), NEN, arbeidsomstandighedenbesluit en het Burgerlijk Wetboek.
BroNij was één van de eerste bedrijven, die samen met een opleidingsinstituut, een opleiding als ‘Keurmeester onderlossende containers’ ontwikkelde.
Hierbij worden alle technische aspecten van de container beoordeeld en gekeurd.
De technische medewerkers van BroNij  zijn allen in het bezit van dit certificaat en worden regelmatig getoetst op hun kennis.